Základné školy ZŠ (1-4)

Základné a alternatívne športové disciplíny:

 • skok do diaľky z miesta znožmo alebo skok do diaľky - povinné
 • beh 50m - povinné
 • preskoky cez švihadlo - povinné
 • sed - ľah - povinné
 • skok do diaľky z rozbehu
 • hod kriketovou loptičkou
 • beh 400m dievčatá, 600m chlapci
 • 3 skok z miesta znožmo
 • kľuky
 • výdrž v zhybe
 • plávanie 25m (1-4) ( 5- 8 )
 • slalomový beh
 • člnkový beh
 • šplh na lano alebo tyč s oporou
 • slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky
 • slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - driblovanie
 • florbal  - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe
 • florbal - streľba na bránu
 • hod na kôš basketbalovou loptou
 • slalom cez prekážky na bicykli
 • odbíjanie o stenu volejbalovou loptou
 • turistické aktivity
 • inline skating
 • hry ( basketbal, futbal, hádzaná, florbal ) - každá hra 2 krát  10 minút

Zimné športy:

 • slalom cez prekážky na korčuliach
 • slalom na lyžiach
 • beh na lyžiach
 • vedenie puku na ľade
 • zimná turistika