Seniori

Alternatívne športové disciplíny:

 • skok do diaľky z miesta
 • 3 skok z miesta znožmo
 • hod kriketovou loptičkou
 • kľuky s oporou v kolenách
 • výdrž v zhybe, vo vise
 • sed - ľah
 • slalomový beh
 • člnkový beh
 • preskoky cez švihadlo
 • beh na 1000m - ženy, 3000m - muži
 • plávanie 25 minút - ženy, 40 minút  - muži
 • hod medicinbalom vpred, vzad
 • šplh na lano, tyč s oporou
 • slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky
 • slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - driblovanie
 • cykloturistické aktivity
 • turistické aktivity
 • nordic walking

Zimné športy:

 • slalom cez prekážky na korčuliach
 • slalom na lyžiach
 • beh na lyžiach
 • zimná turistika