Rodina

Alternatívne športové disciplíny:

 • beh na 100m
 • skok do diaľky z rozbehu
 • skok do diaľky z miesta znožmo
 • 3 skok z miesta znožmo
 • hod kriketovou loptičkou
 • kľuky
 • zhyby
 • beh 400m - dievčatá, ženy, 1000m - chlapci, muži
 • plávanie 50m - dievčatá, ženy, 100m - chlapci, muži
 • slalomový beh
 • člnkový beh
 • hod medicinbalom vpred, vzad
 • sed - ľah ( Počet )
 • šplh na lano, tyč s oporou
 • slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky
 • slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - driblovanie
 • preskoky cez švihadlo
 • odbíjanie o stenu volejbalovou loptou
 • slalom cez prekážky na bicykli, trojkolke
 • turistické aktivity
 • inline skating
 • nordic walking
 • cykloturistika

Zimné športy:

 • slalom cez prekážky na korčuliach
 • zjazd na lyžiach
 • beh na lyžiach
 • vedenie puku na ľade
 • zimná turistika