Materské školy MŠ

Výber 5 alternatívnych športových disciplín + zapojenie sa do jednej z aktivít ( výtvarná, fotografická, environmentálna )

Alternatívne športové disciplíny:

 • beh na 20m

 • preťahovanie lanom

 • slalom na trojkolkách

 • skoky vo vreciach

 • výdrž vo vise

 • hod loptičkou na terč

 • preskoky cez jednoduché kruhy

 • slalomový beh

 • preskoky cez švihadlo

 • čĺnkový beh

 • krúženie kruhmi v bokoch

 • driblovanie loptou o zem

 • sánkovanie