Družstvá 2,4, zmiešané

Základné a alternatívne športové disciplíny:

 • beh 50m - povinné ZŠ
 • beh 100m - povinné
 • skok do diaľky z miesta znožmo - povinné ZŠ
 • 3 skok z miesta znožmo - povinné SŠ
 • preskoky cez švihadlo - povinné ZŠ, SŠ
 • sed - ľah - povinné ZŠ, SŠ
 • hod medicinbalom vpred - povinné SŠ
 • beh 400m dievčatá, 600m chlapci
 • skok do diaľky z rozbehu
 • hod kriketovou loptičkou
 • kľuky ( dievčatá s oporou v kolenách )
 • plávanie 50m - dievčatá, 100m - chlapci
 • slalomový beh
 • člnkový beh
 • zhyby ( počet )
 • výdrž v zhybe
 • plávanie 25m, 50m - dievčatá, 100m - chlapci
 • šplh na lano, tyč ( chlapci bez opory, dievčatá s oporou )
 • slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky
 • slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - driblovanie
 • odbíjanie o stenu volejbalovou loptou
 • florbal - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe
 • florbal - streľba na bránu
 • slalom cez prekážky na bicykli
 • turistické aktivity
 • inline skating
 • hry ( basketbal, futbal, hádzaná, florbal ) – každá hra 2 krát  10 minút

Zimné športy:

 • slalom cez prekážky na korčuliach
 • slalom na lyžiach
 • beh na lyžiach
 • vedenie puku na ľade
 • zimná turistika