VEKOVÉ KATEGÓRIE OLOV

 

 

       A.    Materské školy ( 4 - 5 roční ) 

       B.   Základné školy 1 - 4 ( 6 - 9 roční ).

       C.   Základné školy 5 - 9 ( 10 - 14 roční ).

       D.   Stredné školy ( 15 - 19 roční ).

       E.   Dospelí - ( 20 - 30 roční ) 

       F.   Dospelí ( 31 - 50 roční )

       G.   Seniori ( 51 - 70 roční )

       H.   Rodina ( minimálne 3 členná )

       I.    Družstvá: 2 - členné - chlapci, dievčatá, zmiešané,

             4 - členné - chlapci, dievčatá, zmiešané - ( 2 chlapci, 2 dievčatá )