Pravidlá jednotlivých športových disciplín pri realizácií olympijského odznaku všestrannosti


Pravidla sportových disciplin1.doc (105 kB) - na stiahnutie

Atletika

 • Beh na 20m (jeden pokus v jednom dni)

Popis
Štartovanie z nízkeho štartu, podľa pravidiel atletiky platných od 1.1.2010, štartovanie je zo štartovacích blokoch alebo bez nich. Po prvom chybnom štarte musí byť varovanie všetkých pretekárov v danom behu. Kto zaviní ďalší chybný štart v rovnakom behu nebude diskvalifikovaný, bude sa len opakovať ďalší štart. Odporúčania štartérom: zorganizujte štartovanie tak, aby opakovaných štartov bolo čo najmenej. Štartovacie povely: pripravte sa – pozor – vystrel (alebo klapnutie štartovacích  pomôcok).
Meranie (jednotky pre záznam výkonu – sekundy a desatiny alebo stotiny, napríklad 5,5 alebo 6,20)
Časy sa môžu merať ručne alebo elektronicky. Zapisovať  sa budú vždy časy bez ďalších úprav a to i v prípad ručného merania digitálnymi stopkami. Presnosť merania na 0,1 desatiny. Zaokrúhľovanie.

 • Beh na 50m (jeden pokus v jednom dni)

Popis
Štartovanie z nízkeho štartu, podľa pravidiel atletiky platných od 1.1.2010, štartovanie je zo štartovacích blokoch alebo bez nich. Po prvom chybnom štarte musí byť varovanie všetkých pretekárov v danom behu. Kto zaviní ďalší chybný štart v rovnakom behu nebude diskvalifikovaný, bude sa len opakovať ďalší štart. Odporúčania štartérom: zorganizujte štartovanie tak, aby opakovaných štartov bolo čo najmenej. Štartovacie povely: pripravte sa – pozor – vystrel (alebo klapnutie štartovacích  pomôcok).
Meranie (jednotky pre záznam výkonu – sekundy a desatiny alebo stotiny, napríklad 5,5 alebo 6,24)
Časy sa môžu merať ručne alebo elektronicky. Zapisovať  sa budú vždy časy bez ďalších úprav a to i v prípad ručného merania digitálnymi stopkami. Presnosť merania na 0,1 desatiny. Zaokrúhľovanie.

 • Beh na 100m (jeden pokus v jednom dni)

Popis
Štartovanie z nízkeho štartu, podľa pravidiel atletiky platných od 1.1.2010, štartovanie je zo štartovacích blokoch alebo bez nich. Po prvom chybnom štarte musí byť varovanie všetkých pretekárov v danom behu. Kto zaviní ďalší chybný štart v rovnakom behu nebude diskvalifikovaný, bude sa len opakovať ďalší štart. Odporúčania štartérom: zorganizujte štartovanie tak, aby opakovaných štartov bolo čo najmenej. Štartovacie povely: pripravte sa – pozor – vystrel (alebo klapnutie štartovacích  pomôcok).
Meranie (jednotky pre záznam výkonu – sekundy a desatiny alebo stotiny, napríklad 5,5 alebo 6,20)
Časy sa môžu merať ručne alebo elektronicky. Zapisovať  sa budú vždy časy bez ďalších úprav a to i v prípad ručného merania digitálnymi stopkami.  Presnosť merania na 0,1 desatiny. Zaokrúhľovanie.

 • Beh na 400m (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Na atletickej dráhe, z polovysokého štartu, podľa pravidiel atletiky. Počet štartujúcich v jednom behu musí byť primeraný konkrétnym podmienkam (šírke dráhy, spôsobu merania času). Pri dokončovaní jednotlivých kôl je vhodné hlásiť štartujúcim, koľko kôl im chýba do cieľa. Posledné kolo hlásiť zvoncom alebo verbálne nahlásiť

Štartovacie povely – pripravte sa – výstrel (alebo klapnutie štartovacích pomôcok)

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – minúty a sekundy, napr. 55 sekúnd alebo 1:25)

Časy v minútach a sekundách sa budú merať buď ručne (časy z analógových a digitálnych stopiek sa budú zaokrúhľovať  vždy na najbližšiu sekundu)

 • Beh na 600m (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Na atletickej dráhe, z polovysokého štartu, podľa pravidiel atletiky. Počet štartujúcich v jednom behu musí byť primeraný konkrétnym podmienkam (šírke dráhy, spôsobu merania času). Pri dokončovaní jednotlivých kôl je vhodné hlásiť štartujúcim, koľko kôl im chýba do cieľa. Posledné kolo hlásiť zvoncom alebo verbálne nahlásiť

Štartovacie povely – pripravte sa – výstrel (alebo klapnutie štartovacích pomôcok)

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – minúty a sekundy, napr. 2:40)

Časy v minútach a sekundách sa budú merať buď ručne (časy z analógových a digitálnych stopiek sa budú zaokrúhľovať  vždy na najbližšiu sekundu)

 • Beh na 1000m (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Na atletickej dráhe, z polovysokého štartu, podľa pravidiel atletiky. Počet štartujúcich v jednom behu musí byť primeraný konkrétnym podmienkam (šírke dráhy, spôsobu merania času). Pri dokončovaní jednotlivých kôl je vhodné hlásiť štartujúcim, koľko kôl im chýba do cieľa. Posledné kolo hlásiť zvoncom alebo verbálne nahlásiť

Štartovacie povely – pripravte sa – výstrel (alebo klapnutie štartovacích pomôcok)

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – minúty a sekundy, napr. 4:25)

Časy v minútach a sekundách sa budú merať buď ručne (časy z analógových a digitálnych stopiek sa budú zaokrúhľovať  vždy na najbližšiu sekundu)

 • Beh na 3000m (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Na atletickej dráhe, z polovysokého štartu, podľa pravidiel atletiky. Počet štartujúcich v jednom behu musí byť primeraný konkrétnym podmienkam (šírke dráhy, spôsobu merania času). Pri dokončovaní jednotlivých kôl je vhodné hlásiť štartujúcim, koľko kôl im chýba do cieľa. Posledné kolo hlásiť zvoncom alebo verbálne nahlásiť

Štartovacie povely – pripravte sa – výstrel (alebo klapnutie štartovacích pomôcok)

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – minúty a sekundy, napr. 15:25)

Časy v minútach a sekundách sa budú merať buď ručne (časy z analógových a digitálnych stopiek sa budú zaokrúhľovať  vždy na najbližšiu sekundu)

 • Skok do diaľky z rozbehu SDD (tri pokusy v jednom dni) – zaznamenaný najlepší výkon

Popis

Z ľubovoľne dlhého rozbehu, odrazom jednonož z pevného odraziska, s doskokom do piesku, pokiaľ možno upraveného do roviny ako je odrazisko.

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – metre, napr. 4,88)

Pásmom od poslednej stopy zanechané v doskočisku kolmo k odrazovej čiare (nula pásma je pri doskoku, výkon sa určuje na úrovni odrazovej čiary).  Presnosť merania 1cm. Výkon 452cm

 • 3 skok z miesta znožmo 3SM (3 pokusy v jednom dni) – zaznamenaný najlepší výkon

Popis

Pre disciplínu je potrebné vyznačiť skokanský sektor o dĺžke 12 m a šírke 2 m. Pred odrazovou čiarou by mal byť voľný priestor aspoň 1 m, za skokanským sektorom by mal byť voľný priestor aspoň 2 m. Pokrytý by mal byť  rovnakým, nekĺzavým povrchom. Skákajúci  začínajú svoje pokusy od odrazovej čiary, všetky tri odrazy musia byť znožmo, bez medzi skoku a pri doskokoch musia byť chodidla na rovnakej úrovni – vedľa sebe, kvôli rovnováhe najlepšie v šírke bokov. Trojskok je nutné vykonať plynule, bez zastavovaní pri prvom a druhom doskoku. Jednotlivé hody možno vykonávať  buď jeden za druhým alebo podľa poradia uvedeného v zápise

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – centimetre, napr. 720)

Pásmom od poslednej tretej stopy zanechanej v doskočisku kolmo k odrazovej čiare (nula pásma je pri doskoku, výkon sa určuje na úrovni odrazovej čiary). Presnosť merania 1cm.  Výkon 752cm = 512 bodov

 • Skok do diaľky z miesta znožmo SDDM ( tri pokusy v jednom dni) – zaznamenaný najlepší výkon

Popis

Odrazom znožmo z pevného odraziska, s doskokom do piesku, pokiaľ možno upraveného do roviny ako je odrazisko. Jednotlivé skoky možno vykonávať  buď jeden za druhým alebo podľa poradia uvedeného v zápise

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – centimetre, napr. 285)

Pásmom od poslednej stopy zanechané v doskočisku kolmo k odrazovej čiare (nula pásma je pri doskoku, výkon sa určuje na úrovni odrazovej čiary). Presnosť merania 1cm. Výkon 252cm = 765 bodov

 • Hod kriketovou loptičkou 150 g ( tri pokusy v jednom dni) – zaznamenaný najlepší výkon

Popis

Hod z miesta alebo z ľubovoľne dlhého rozbehu do vyznačeného sektoru. Jednotlivé hody možno vykonávať  buď jeden za druhým alebo podľa poradia uvedeného v zápise

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – metre, napr. 54,50)

Pásmom od miesta dopadu loptičky k odhodovej čiare, s presnosťou na 0,5 m. Alebo odhadom s využitím dopadových pásiem, vyznačených po 2 alebo 5 metroch vhodným spôsobom na dopadovej ploche. Príklad: Dosiahnutý výkon 54,25 sa zaokrúhli na 54,0m, výkon 54,75 sa zaokrúhli na 54,50. Výkon 54,26 a viac sa zaokrúhľuje smerom k 54,50m a výkon 54,76 sa zaokrúhľuje smerom k 55m.

 

Gymnastika

 

 • Sed - ľah po dobu trvania 1 minúty (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Začiatočnou polohou je ľah na chrbte s nohami pokrčenými v kolenách do pravého uhla, s fixovanými členkami  a s pokrčenými rukami za hlavou, s lakťami smerujúcimi vpred. Pomáhajúca osoba pridržuje nohy cvičiaceho za členky tak, aby mal stály kontakt chodidiel s podložkou. Na povel štartéra začína opakovane vykonávať  sedy, a to do najvyššej polohy, kde sa dotkne lakťami kolien alebo jedným lakťom opačného kolena (ľavým lakťom pravého kolena a obrátene). Najnižšia poloha je opäť v ľahu na chrbte, obe lopatky sa musia dotknúť podložky (bedrá sa musia stále dotýkať podložky).  Cvičiaci môže v rámci vymedzenej 1 minúty prerušiť  činnosť, potom však musí opäť zaujať  polohu a znovu začať z predpísanej začiatočnej polohy.

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – počet, napr. 69)

Cvičenie môže vykonávať viac súťažiacich súčasne. Štartovacie povely : Pripravte sa – Štart. Časomerač potom hlási každých 10 s, pri 60 s hlási „Stop“.

Rozhodca (jeden na jedného súťažiaceho ) počíta počet kompletných Sed – ľahov.

 • Kľuky po dobu trvania 1 minúty (jeden pokus v jednom dni)

Všetky dievčenské kategórie budú vykonávať jednoduchšie kľuky – oporou v kolenách (tzv. ženské kliky), chlapci budú vykonávať kľuky s oporou o chodidlá. Začiatočná poloha je pre všetky kategórie kľuk ležmo. Počas cvičenia budú mať miesta opory rovnaké miesta ako pri štarte (nesmú sa približovať  smerom k oporným rukám).

Popis

Cvičení je nutné vykonávať  na čisté podlahe alebo na trávniku. Poloha rúk – v šírke ramien plus maximálne 1 šírka dlane, prsty rúk smerujú vpred  alebo dovnútra pod uhlom cca 45 stupňov.

Uznaný (kompletný) kľuk:

                        uhol v bedrových kĺboch je v priebehu kľuku priamy (180 stupňov), hrudník sa v spodnej najnižšej polohe dotkne podložky alebo podobnej pomôcky o hrúbke do 10 cm.

                        Poloha ramien – musí byť stále nad oporou (v hornej polohe zvierajú paže s podložkou pravý uhol). Os hlavy bude v priebehu cvičenia v predĺžení trupu.

Cvičenie môže vykonávať viac súťažiacich súčasne.

Cvičiaci môže v rámci vymedzenej 1 minúty prerušiť  činnosť, potom však musí opäť zaujať  polohu a znovu začať z predpísanej začiatočnej polohy.

Meranie(jednotky pre záznam výkonu – počet, napr. 36)

Štartovacie povely : Pripravte sa – Štart. Časomerač potom hlási každých 10 s, pri 60 s hlási „Stop“.

Rozhodca (jeden na jedného súťažiaceho ) počíta počet kompletných kľukov.

 • Skákanie cez  švihadlo po dobu trvania 1 minúty (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Sú stanovené 2 spôsoby skákanie. Každý spôsob sa bude skákať  1 minútu

1. spôsob – preskoky znožmo, s krúžením švihadla vpred (bez medzi skoku alebo s medzi skokom),

2. spôsob  - preskoky striedavo nožne s krúžením švihadla vpred (bez medzi skoku alebo s medzi skokom).

 

Skákajúci si vyberie spôsob preskoku. Začiatočná poloha je poloha švihadla pred telo.

Cvičenie môže vykonávať viac súťažiacich súčasne.

Cvičiaci môže v rámci vymedzenej 1 minúty ľubovoľne prerušiť a znovu začať (musí pritom skákať tým spôsobom , ktorý odpovedá prebiehajúcemu času).

Činnosť rozhodcov

Štartovacie povely : Pripravte sa – Štart. Časomerač potom hlási každých 10 s, pri 60 s hlási „Stop“. Počítači preskokov – registrujú počet úplných preskokov  švihadla.

K registrácií počtu preskokov je možné použiť ručné mechanické počítadlo (tzv. clicker / kliker ).

Meranie(jednotky pre záznam výkonu – počet úplných preskokov, napr. 80)

Pri vyšších frekvenciách preskokov (pri spôsobe striedavo nožne) stačí počítať len jednu nohu a výsledok potom vynásobiť dvoma.

 • Zhyby na hrazde

Popis

Hrazda je umiestnená v takej výške, aby sa najvyšší cvičiaci vo zvise nedotýkal zeme

nohami. Priemer žrde hrazdy je 3 cm až 5 cm.

Vykonávanie – z pokojného visu v ľubovoľnom držaní (nadhmatom alebo podhmatom) v šírke

ramien sa cvičiaci pritiahne do zhybu (brada je nad žrďou) a spustí

späť do základnej polohy (ruky sú vystreté). Pohyb je plynulý bez prerušenia až do únavy.

Meranie(jednotky pre záznam výkonu – počet úplných zhybov, napr. 30)

a) pohodlné zaujatie základnej polohy umožňuje stolička alebo iná stabilná pomôcka, na

ktorú cvičiaci vystúpi,

b) na uľahčenie pohybu cvičiaci nepoužíva kmit, švih a kopanie nohami,

c) overovanie sa skončí, len čo cvičiaci preruší plynulý pohyb na päť sekúnd

alebo sa nepritiahne tak, aby sa brada nachádzala nad žrďou.

Záznam – zaznamenáva sa počet kompletných, správne vykonaných zhybov, t. j. takých, pri

ktorých sa brada nachádzala nad žrďou, pri vise boli ruky vystreté.

 • Výdrž v zhybe na hrazde (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Cvičiac  uchopí hrazdu podhmatom (na zaujatie potrebnej polohy na hrazde

môže cvičiaci  využiť pomoc inej osoby alebo oporu), pritiahne sa tak, aby sa

brada nachádzala nad hrazdou. Úlohou je vydržať v zhybe čo najdlhšie. Po celú dobu výdrže

musí byt brada nad žrďou, nohy sa nesmú dotýkať  žiadnej opory. Výdrž v zhybe na hrazde sa

hodnotí v sekundách. Čas sa zastavuje v momente keď dôjde k porušeniu pravidiel.

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – minúty a sekundy, napr. 2:25)

Záznam – zaznamenáva sa dosiahnutý čas v minútach a sekundách.

 • Šplh na lano alebo tyč (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Začiatočná poloha je zo stoja  ruky uložené za chrbtom. Na signál píšťalky sa odrazia a vyskočia na lano alebo tyč a šplhajú sa pomocou nôh. Ich pokus končí dohmatom na označenú časť lana alebo tyče (cieľové označenie časomiery).

Štartovacie povely : Pripravte sa – Štart.

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – minúty a sekundy, napr. 2:25)

Záznam – zaznamenáva sa dosiahnutý čas v sekundách.

 

Plávanie

 

 • Plávanie 25m (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Štartovanie zo štartovacích blokov alebo priamo z bazéna na signál. Plavec musí dosiahnuť požadovaný časový interval na udelenie požadovanej bodovej úrovne. Výber plaveckého štýlu je z dvoch možností:

1.       Kraul ( voľný spôsob )

2.       Prsia

Časove limity pre jednotlivé štýly sú konkretizované v sekciách – Limity na dosiahnutie rôznych stupňov odznakov pre jednotlivé vekové kategórie.

Štartovacie povely : Pripravte sa – Štart.

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – minúty a sekundy, napr. 45s)

Záznam – zaznamenáva sa dosiahnutý čas v minútach alebo sekundách.

 • Plávanie 50m, 100m (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Štartovanie zo štartovacích blokov na signál. Plavec musí dosiahnuť požadovaný časový interval na udelenie požadovanej bodovej úrovne. Výber plaveckého štýlu je z dvoch možností:

1.       Kraul ( voľný spôsob )

2.       Prsia

Časove limity pre jednotlivé štýly sú konkretizované v sekciách – Limity na dosiahnutie rôznych stupňov odznakov pre jednotlivé vekové kategórie.

Štartovacie povely : Pripravte sa – Štart.

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – minúty a sekundy, napr. 2:25 )

Záznam – zaznamenáva sa dosiahnutý čas v minútach alebo sekundách.

 • Plávanie v trvaní 25 minút ( ženy ) (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Štartovanie sa nemusí vykonať zo štartovacích blokov na signál. Plavec musí dosiahnuť požadovaný časový interval na udelenie požadovanej bodovej úrovne. Výber plaveckého štýlu je z dvoch možností:

1.       Kraul ( voľný spôsob )

2.       Prsia

Časove limity pre jednotlivé štýly sú konkretizované v sekciách – Limity na dosiahnutie rôznych stupňov odznakov pre jednotlivé vekové kategórie.

Štartovacie povely : Pripravte sa – Štart. Plavecké štýly je možné meniť počas realizácie.

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – minúty a sekundy, napr. 45s)

Záznam – zaznamenáva sa dosiahnutý čas v minútach alebo sekundách.

 • Plávanie v trvaní 40 minút ( muži ) (jeden pokus v jednom dni)

Popis

Štartovanie sa nemusí vykonať zo štartovacích blokov na signál. Plavec musí dosiahnuť požadovaný časový interval na udelenie požadovanej bodovej úrovne. Výber plaveckého štýlu je z dvoch možností:

1.       Kraul ( voľný spôsob )

2.       Prsia

Časove limity pre jednotlivé štýly sú konkretizované v sekciách – Limity na dosiahnutie rôznych stupňov odznakov pre jednotlivé vekové kategórie.

Štartovacie povely : Pripravte sa – Štart. Plavecké štýly je možné meniť počas realizácie.

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – minúty a sekundy, napr. 45s)

Záznam – zaznamenáva sa dosiahnutý čas v minútach alebo sekundách.

 

Špeciálne športove disciplíny

 

 • Preťahovanie lanom MŠ

Zmyslom je zapojenie sa do aktivity a absolvovať aktivitu na podnet pedagóga 4 krát.

 • Slalom na trojkolkách MŠ

Absolvovať  vyznačenú dráhu. Štartovať sa môže individuálne alebo vo dvojiciach zo štartovacej čiary na podnet pedagóga. Kužele sú vzdialene od seba 2 metre, prvý kužeľ je vzdialený od štartovacej čiary 3 metre. Počet kužeľov 5

 • Skoky vo vreciach alebo zaviazanými nohami MŠ

Absolvovať vyznačenú dĺžku trate. Štartovať sa môže skupinovo. Dĺžka trate 20m. Po 10m obrátka.

 • Výdrž vo vise MŠ

Uchopenie hrazdy alebo preliezky podhmatom alebo nadhmatom.

Deti  využijú pomoc inej osoby na uchopenie sa tak, aby sa nohy nedotýkali zeme. Úlohou je vydržať v zhybe čo najdlhšie. Nie je dôležitá dĺžka výdrže, ale absolvovanie zaťaženia.

 • Hod  2kg medicinbalom obojručne  vpred alebo vzad ( tri pokusy v jednom dni ) – zaznamenaný najlepší výkon

Všetky kategórie budú hádzať 2 kg medicinbalom.
Popis
Začiatočná poloha - stoj chrbtom alebo čelom do smeru hodu, päty alebo špičky chodidiel sú pred odhodovou čiarou, lopta sa  nachádza v rukách nad hlavou. Nasleduje jeden náprah a odhod cez hlavu vzad alebo vpred. Cvičiaci môže preskočiť odhodovú čiaru po odhode, či vyskočiť v smere hodu, nebude sa to považovať za prešľap. Jednotlivé hody môže vykonávať buď jeden za druhým alebo podľa  poradia uvedeného v zápise.

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – metre, napr. 10,80m)

Pásmom od miesta dopadu medicinbalu k odhodovej čiare, s presnosťou na 0,1 m. Alebo odhadom s využitím dopadových pásiem, vyznačených po 1-2 metroch vhodným zpôsobom na dopadovej ploche.

 

 • Člnkový beh 10 krát 5m ( jeden pokus v jednom dni )

Popis

Opakovane prebehnutie vymedzenej vzdialenosti v čo najkratšom čase

Začiatočná poloha je z polovysokého štartu. Na povel vybehnutie k protiľahlej čiare vzdialenej 5 metrov a vrátenie sa späť. Cele to zopakovať 5 krát. Spolu 50m. Jednotlivé hody možno vykonávať  buď jeden za druhým alebo podľa poradia uvedeného v zápise.

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – sekundy, napr. 25,2s)

Dve rovnobežné čiary dlhé 1,2 metre vzdialené od seba 5 metrov. V priebehu testu sa sleduje, či testovaná osoba prekračuje čiary chodidlami oboch nôh. Nahlas sa počíta každý ukončený cyklus.  Meranie je s presnosťou na desatiny

MŠ absolvujú 5m úsek 4 krát. Spolu 20m

 • Slalomový beh

Popis

Na vyznačenej dráhe absolvovať  úsek v čo najrýchlejšom čase. Začiatočná poloha je z polovysokého štartu. Na povel nasleduje vybehnutie k prvej prekážke z pravej alebo ľavej strany. Nasleduje beh slalomovým spôsobom cez všetky prekážky, na poslednej prekážke otočenie a ten istý slalomový beh späť až do cieľa. Počet prekážok  7, vzdialených od seba 2m. Prvá prekážka je od štartovacej čiary vzdialená 3m. Celková dĺžka trate je 30m

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – sekundy, napr. 33,2s)

Meranie je s presnosťou na desatiny

 • Slalomový beh s vedením futbalovej lopty, puku na ľade, floorbalovej lopty a driblovaním hádzanárskej a basketbalovej lopty, na bicykli, inline skating, korčule na ľade

Popis

Na vyznačenej dráhe absolvovať  úsek v čo najrýchlejšom čase. Začiatočná poloha je z polovysokého štartu. Na povel nasleduje vybehnutie k prvej prekážke z pravej alebo ľavej strany. Nasleduje beh slalomovým spôsobom cez všetky prekážky, na poslednej prekážke otočenie a ten istý slalomový beh späť až do cieľa. Počet prekážok  7, vzdialených od seba 2m. Prvá prekážka je od štartovacej čiary vzdialená 3m. Celková dĺžka trate je 30m

Meranie (jednotky pre záznam výkonu – sekundy, napr. 33,2s)

Meranie je s presnosťou na desatiny

 • Hod na kôš basketbalovou loptou

Popis

Z 6 metrovej vzdialenosti, každý  absolvuje 10 hodov z toho 4 musia byť úspešné na dosiahnutie 10 bodovej hodnoty. Každý ma dva opravné desať hodové pokusy.

 • Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou

Popis

Vzdialenosť  hráča od steny je 2 metre. Hráč musí odbíjať loptu dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je obojručne prstami  nad hlavou ( nahrávka ) Druhý spôsob je obojručne zospodu ( bager ). Začína sa odbíjaním obojručne prstami nad hlavou v počte 10 krát, hneď nasleduje odbíjanie obojručne zospodu tiež v počte 10 krát. Spolu musí uskutočniť 20 neprerušených odbití za sebou. Každý má 2 opravné pokusy

 • Nordic walking + Turistika v letnom a zimnom období

Popis

Realizovať aktivity v požadovanom časovom horizonte podľa druhu vekovej kategórie

 • Streľba na bránu floorball, na ľade

Popis

15 metrová vzdialenosť od bránky. Všetky pokusy sa môžu realizovať naraz. Z 10 striel na bránu sa vyžaduje úspešnosť podľa vekovej kategórie.