ŠPORTY A ŠP. DISCILÍNY

 

Základné a alternatívne letné športy a športové disciplíny:

1.     Atletika

Beh 20m, 50m, 100m, 400m, 600m, 1000m, 3000m,  skok do diaľky z rozbehu, skok do diaľky z miesta znožmo, 3 - skok z miesta znožmo, hod loptičkou (150 gramov).

2.     Gymnastika

Zhyby, kľuky ( dievčata s oporou v kolenách ), preskoky cez švihadlo, sed - ľah, šplh na lano ( tyč ), výdrž v zhybe 

2.     Plávanie ( 25m, 50m, 100m voľný spôsob ) 25 minút - ženy, 40 minút muži Časové limity v jednotlivých kategóriách alebo počet odplávaných metrov za časový limit.

3.     Špeciálne športové disciplíny:

Člnkový beh, slalomový beh, slalomový beh s vedením futbalovej lopty, slalomový beh s vedením basketbalovej lopty (dribling ), slalomový beh s vedením hádzanrskej lopty, hod medicinbalom vpred, hod na kôš, turistické aktivity, odbíjanie o stenu volejbalovou loptou, cykloturisticke aktivity, florbal ( streľba na bránu, vedenie loptičky po dráhe ), slalom cez prekážky na bicykli, inline skating, Nordic walking, preťahovanie lanom, skoky vo vreciach, preskoky cez jednoduché kruhy, naháňačky, sánkovanie, driblovanie loptou o zem, slalom na trojkolkách atď.

Alternatívne zimné športy a športové disciplíny:

  • slalom cez prekážky na korčuliach ( určená dráha za časový limit )
  • slalom na lyžiach ( určená draha za časový limit )
  • beh na lyžiach( určená draha za časový limit )
  • vedenie puku na ľade ( určená draha za časový limit )
  • zimná turistika ( čas )
  • zjazd na lyžiach, snowboard ( stanovená dĺžka trate )