Zlatý odznak v kategóriach

          Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre ZŠ jednotlivci

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Absolvovanie základných 4 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu

         + výber 4  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                     130 bodov - zlatý odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre SŠ jednotlivci

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Absolvovanie základných 5 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu

         + výber 4  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                     140 bodov - zlatý odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre dospelých

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Absolvovanie základných 5 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu

         + výber 4  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                      140 bodov - zlatý odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre seniorov

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Výber 7  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie  )

                      120 bodov - zlatý odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre rodinu 3-4-5 člennú

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 
 • Výber každého člena rodiny po 3 alternatívnej športovej disciplíne + výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                             zlatý odznak

3 členná - 240 bodov

4 členná - 320 bodov

5 členná - 400 bodov

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 2 členné ( chlapci, dievčatá, chlapec-dievča ) ZŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 4  rovnakých športových disciplínach ( skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50m, preskoky cez švihadlo, sed - ľah ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 

                       200 bodov - zlatý odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 4 členné ( chlapci, dievčatá ) ZŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 3 športových disciplínach ( skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50m, sed - ľah ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 

                       360 bodov - zlatý odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovní pre 4 členné zmiešané ( 2 chlapci – 2 dievčatá ) ZŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 3 športových disciplínach ( chlapci: skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50m, sed - ľah ) dievčatá: skok do diaľky z miesta znožmo, preskoky cez švihadlo a sed – ľah ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 

                      360 bodov - zlatý odznak
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 2 členné ( chlapci, dievčatá, chlapec-dievča ) SŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 4  rovnakých športových disciplínach ( 3 skok z miesta znožmo, beh na 100m, hod medicinbalom vpred, sed - ľah ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 

                       200 bodov - zlatý odznak
 
-------------------------------------------------------------------------
 
Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 4 členné ( chlapci, dievčatá ) SŠ
- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov
 • Každý člen družstva absolvuje po 3 športových disciplínach ( 3 skok z miesta znožmo, beh na 100m, sed - ľah ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                       360 bodov - zlatý odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovní pre 4 členné zmiešané ( 2 chlapci – 2 dievčatá ) SŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 3 športových disciplínach ( chlapci: 3 skok z miesta znožmo, beh na 100m, hod medicinbalom vpred ) dievčatá: ( 3 skok z miesta znožmo, preskoky cez švihadlo a sed – ľah ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                       360 bodov - zlatý odznak