Strieborný odznak v kategóriach

          Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre ZŠ jednotlivci

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Absolvovanie základných 4 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu

         + výber 3  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                     120 bodov - strieborný odznak 

         -------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre SŠ  jednotlivci

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Absolvovanie základných 5 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu

         + výber 3  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                        130 bodov - strieborný odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre dospelých

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Absolvovanie základných 5 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu

         + výber 3  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                      130 bodov - strieborný odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre seniorov

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Výber 6  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie  )

               110 bodov - strieborný odznak
 
-------------------------------------------------------------------------
 

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre rodinu 3-4-5 člennú

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 
 • Výber každého člena rodiny po 2 alternatívnych športových disciplínach + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                       strieborný odznak

3 členná - 210 bodov

4 členná - 280 bodov

5 členná - 350 bodov

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 2 členné ( chlapci, dievčatá, chlapec-dievča ) ZŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 3  rovnakých športových disciplínach ( skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50m, preskoky cez švihadlo ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 

                      180 bodov - strieborný odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 4 členné ( chlapci, dievčatá ) ZŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 2 športových disciplínach ( skok do diaľky z miesta znožmo  a beh na 50m ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 

                       320 bodov - strieborný odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovní pre 4 členné zmiešané ( 2 chlapci – 2 dievčatá ) ZŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 2 športových disciplínach ( chlapci: skok do diaľky z miesta znožmo a beh na 50m, dievčatá: preskoky cez švihadlo a sed – ľah ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 

                      320 bodov - strieborný odznak

-------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------
 

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 2 členné ( chlapci, dievčatá, chlapec-dievča ) SŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 3  rovnakých športových disciplínach ( 3 skok z miesta znožmo, beh na 100m, hod medicinbalom vpred ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 

                       180 bodov - strieborný odznak
 
-------------------------------------------------------------------------
 

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 4 členné ( chlapci, dievčatá ) SŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 2 športových disciplínach ( 3 skok z miesta znožmo  a beh na 100m ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                       320 bodov - strieborný odznak

-------------------------------------------------------------------------
 

Špecifikácia dosiahnutých úrovní pre 4 členné zmiešané ( 2 chlapci – 2 dievčatá ) SŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 2 športových disciplínach ( chlapci: 3 skok z miesta znožmo a beh na 100m, dievčatá: preskoky cez švihadlo a sed – ľah ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                       320 bodov - strieborný odznak