Bronzový odznak v kategóriach

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre ZŠ  jednotlivci

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Absolvovanie základných 4 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu

         + výber 2  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                     110 bodov - bronzový odznak 

         -------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre SŠ  jednotlivci

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Absolvovanie základných 5 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu

         + výber 2  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                        120 bodov - bronzový odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre dospelých

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Absolvovanie základných 5 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu

         + výber 2  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                       120 bodov - bronzový odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre seniorov

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Výber 5  alternatívnych športových disciplín

 • Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie  )

               100 bodov - bronzový odznak
 
-------------------------------------------------------------------------
 

Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre rodinu 3-4-5 člennú

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Výber každého člena rodiny po 1 alternatívnej športovej disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                       bronzový odznak

3 členná - 180 bodov

4 členná - 240 bodov

5 členná - 300 bodov

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 2 členné ( chlapci, dievčatá, chlapec-dievča ) ZŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý  člen družstva absolvuje po 2 rovnakých športových disciplínach ( skok do diaľky z miesta znožmo a beh na 50m ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 

                 160 bodov - bronzový odznak
 
-------------------------------------------------------------------------
 

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 4 členné ( chlapci, dievčatá ) ZŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 1 športovej disciplíne ( 1. skok do diaľky z miesta znožmo 2. beh na 50m 3. preskoky cez švihadlo 4. sed – ľah) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 

                 280 bodov - bronzový odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovní pre 4 členné zmiešané ( 2 chlapci – 2 dievčatá ) ZŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 1 športovej disciplíne ( chlapci: 1. skok do diaľky z miesta znožmo 2. beh na 50m, dievčatá: 1. preskoky cez švihadlo 2. sed – ľah ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                  280 bodov - bronzový odznak

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 2 členné ( chlapci, dievčatá, chlapec-dievča ) SŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý  člen družstva absolvuje po 2 rovnakých športových disciplínach ( 3 skok z miesta znožmo a beh na 100m ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )  

                  160 bodov - bronzový odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovni pre 4 členné ( chlapci, dievčatá ) SŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 1 športovej disciplíne ( 1. 3 skok z miesta znožmo 2. beh na 100m 3. hod medicinbalom vpred 4. sed – ľah) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                  280 bodov - bronzový odznak

-------------------------------------------------------------------------

Špecifikácia dosiahnutých úrovní pre 4 členné zmiešané ( 2 chlapci – 2 dievčatá ) SŠ

- každá disciplína má konštantnú bodovú hodnotu - 10 bodov

 • Každý člen družstva absolvuje po 1 športovej disciplíne ( chlapci: 1. 3 skok z miesta znožmo 2. beh na 100m, dievčatá: 1. preskoky cez švihadlo 2. sed – ľah ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže )

                  280 bodov - bronzový odznak